De verhalen


Waar en wanneer?
De hieronder genummerde huiskamergesprekken corresponderen met de nummers in de rode cirkels in de grafiek hierboven. Zoek hieronder de familiegeschiedenis(sen) waarin u geïnteresseerd bent en vind aan de hand van het nummer dag en tijdstip waarop u het huiskamergesprek hierover kunt volgen. De locaties van de huiskamergesprekken vindt u hier.

1
Götz Follender, Louise Follender-Vos
Gogelstraat 7, Vught
zaterdag 28 april
11:00 u en 13:00 u
De in Rotterdam geboren Götz Follender trouwde met de Amsterdamse Louise Follender-Vos. Samen met hun toen 3-jarige dochter, verhuisden ze in 1938 naar Vught. Herman Kossmann vertelt over zijn grootouders Götz en Louise.

2
Joseph Papanek
Van de Pollstraat 50, Vught
zaterdag 28 april
12:00 u, zondag 14:00 u
De Oostenrijkse Joseph en Frederike Papanek-Adler hoorden tot de hogere klasse. In 1939 ontvluchtten ze hun land. Aangekomen in Vught hebben zij andere vluchtelingen onderdak verleend.
Frederike Papanek heeft Theresiënstad overleefd. Henk Smeets, die onderzoek heeft gedaan naar deze familie, vertelt.

 

Henk Smeets vertelt de geschiedenis van Frederike Papanek
Harry Holla

3
Harry Holla
DePetrus, Heuvel 2, Vught
Zaterdag 28 april
12:00 u en 15:00 u
Koos Theuws vertelt het verhaal van de jurist Harry Holla, één van de kopstukken van het Brabantse verzet. Hij regelde onder andere de verspreiding van Vrij Nederland in het zuiden, zorgde voor bonnen voor onderduikers en nam met zijn vrouw een joods meisje op in zijn gezin.

4
Jo van den Meerendonk
DePetrus, Heuvel 2, Vught
Zaterdag 28 april
11:00 u en 14:00 u
Willia van Dinther vertelt wat Jo van den Meerendonk heeft betekend voor de gevangenen van concentratiekamp Vught en voor het Joodse jongetje dat hij in zijn gezin opnam.

Benjamin en Martha Philips

5
Familie Philips
DePetrus, Heuvel 2, Vught
Zaterdag 28 april
10:00 u en 13:00 u
De welgestelde familie Philips woonde aanvankelijk op de Koningsweg in Den Bosch, dichtbij de Antonio sigarenfabriek. Daar was vader Benjamin directeur. In de jaren dertig verhuisden zij naar huize Muyserick in Vught. Bij onderzoek kwamen er brieven, foto’s en andere documenten tevoorschijn. Daaruit is de geschiedenis van dit gerespecteerde en geassimileerde gezin goed te reconstrueren. René Kok vertelt.

6
Heyman en Elise Heijmans-Egger, hun dochters Olga en Catherina en (schoon)moeder Olga Egger-Haas
Van der Does de Willeboissingel 31,
‘s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
11:00 u en 14:00 u
Het verhaal wordt verteld over het echtpaar Heijmans en hun kinderen die verderop in de straat op school zaten. Heyman vervulde diverse functies binnen de Joodse gemeenschap.

7
Isaac en Sientje van Leeuwen
Van der Does de Willeboissingel 35, ‘s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
12:00 u en 14:00 u
Het echtpaar van Leeuwen was al op leeftijd toen de oorlog uitbrak. Na een korte onderduikperiode zijn ze opgepakt en afgevoerd. Jan van de Ven vertelt ook over hun zoon Harrie die tijdens een vluchtpoging werd opgepakt. Zijn dochter van 5 jaar heeft als enige van de familie de oorlog overleefd.

 

Hartog Levie, zoon van Isaäc van Leeuwen, vindt 'ergens in het oosten van Europa' de dood.

8
Jacques Gotlieb, zijn broer Alexander, hun echtgenoten en kinderen
Luijbenstraat 2, ‘s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
12:00 u en 15:00 uur
Jacques en zijn familie woonden in ’s-Hertogenbosch aan de Willem van Oranjelaan en na inbeslagname van hun huis in 1942 zijn zij ingetrokkenin de Luijbenstraat 2. Jacques had vanaf 1921 een heerenmodemagazijn in de Kerkstraat. Zijn broer, Alexander, woonde in de Vughterstraat en vanaf 1941 aan de van der Does de Willeboissingel. Jacques is vermoord in Zwangarbeiterslager Bobrek,
nabij Auschwitz en Alexander, zijn echtgenote en 5 van hun 6 kinderen zijn vermoord in Sobibor en Auschwitz. Kleinzoon Jacques Gotlieb zal vertellen over hun leven en wat het verzet voor zijn familie heeft betekend.

9
Daan Gielen
Kruisstraat 18, ’s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
12:00 u en 14:00 u
Annemieke Kamoschinski vertelt over het vervalsen van persoonsbewijzen, de voedselhulp en de hulp aan neergestorte piloten van Daan Gielen die een bakkerszaak had in de Kruisstraat in Den Bosch.

In de Mortel, schuin achter de voormalige Bossche synagoge, hingen vorig jaar drie grote foto's als herinnering aan de bloeiende Joodse gemeenschap in de stad. Op de foto in het midden Bettje de Lieme-Polak met haar dochtertje Nanny.
Foto Jan van de Ven

10
Chris Smits
Kamperfoeliestraat, in de tent in het Hinthamerpark, ’s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
11:00 u en 13:00 u
Ans Buys vertelt over Chris Smits, de verzetsstrijder uit het Hinthamerpark uit Den Bosch die lid was van de knokploeg Margriet en door verraad werd opgepakt en gefusilleerd.

11
Aron van der Sluis, Selma van der Sluis, Babette
LW Beekmanschool, van der Does de Willeboissingel 14, ’s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
11:00 u en 14:00 u
Op Koningsweg 67 woonde het gezin van Aron van der Sluis en zijn echtgenote Selma Nordhäuser, samen met hun kinderen Adelheid, Babetta en Bernard Elias. Aron was handelsagent in uurwerken. Hij was ook lid van de Kerkenraad en sinds 1930 ook Kerkvoogd. Het gezin kreeg aanvankelijk uitstel van deportatie wegens werkzaamheden voor de Joodse Raad. Uiteindelijk hebben zij zich op 9 april 1943 gemeld in kamp Vught. Via Westerbork allemaal omgekomen in Sobibor en Auschwitz.

Trouwfoto van Isaac en Henriette van der Heijden

12
Isaac en Henriette van der Heijden-Boers en hun dochter Sara
Van der Does de Willeboissingel 28, ‘s-Hertogenbosch
Zaterdag 28 april
13:00 u en 15:00 u
Daan Herbschleb vertelt over dit jonge gezin dat in 1935 van Amsterdam naar Den Bosch verhuisde. Isaac had een baan gekregen bij Olba, de voorloper van Unox. Het gezin ging een mooie toekomst tegemoet.