Over Open Joodse Huizen

Op 2 mei 2015 was de officiële start van 'Open Joodse Huizen' in Vught. Die dag legde burgemeester Roderick van de Mortel de eerste 'struikelsteen' voor een 'joods huis' aan de Boxtelseweg in zijn gemeente.
Foto Jan van de Ven

Open Joodse Huizen is bedacht door Denise Citroen en wordt georganiseerd samen met het Joods Cultureel Kwartier en het Joods Historisch Museum in Amsterdam. In Vught en ‘s-Hertogenbosch vindt de organisatie plaats in samenspraak met de gemeente, Nationaal Monument Kamp Vught en het Vughts Museum. Dankzij de vrijwillige inzet en tijd van betrokken particulieren wordt Open Joodse Huizen gerealiseerd.

In 2018 zijn er Open Joodse Huizen in Amstelveen, Amsterdam, Appingedam, Deventer, Gouda, Groningen, ’s-Hertogenbosch en Vught, Hoorn, Leiden, Maastricht, Santpoort, Sneek, Steenwijk, Utrecht, Wageningen, Winsum, Winterswijk en Zaanstreek.

Open Joodse Huizen is tot stand gekomen dankzij de inzet en financiële steun van de Gemeente Vught, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Brabants Dagblad, Allescafé
De Gereghthof, Nationaal Monument Kamp Vught, het Vughts Museum, Het Klaverblad, Stichting Tilmanshof, Willem Twee Concertzaal, L.W. Beekmanschool en anonieme gevers, stichtingen en het Joods Historisch Museum.

Organisatie Open Joodse Huizen Vught en ’s-Hertogenbosch: Olivier Overweg, René Kok, Henk Smeets, Robert Herbschleb en Jan van de Ven (website).
Donaties om de kosten van Open Joodse Huizen te dekken zijn welkom op rekening NL21 RABO 0192 0411 50 ten name van Stichting Open Joodse Huizen Noordoost-Brabant.

De organisatie is zeer veel dank verschuldigd aan alle bewoners, huiseigenaren, vertellers, hosts en vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Open Joodse Huizen 2017 in Vught en ’s-Hertogenbosch.

Voor vragen over Sprekende Herinneringen en Open Joodse Huizen Vught-'s-Hertogenbosch kunt u terecht op het e-mailadres
info[at]sprekendeherinneringen[punt]nl
(vervang [at] door @ en vervang [punt] door .)